Genomgång inför älgjakt.


Jag till vänster, David i mitten & Petak till höger.

RSS 2.0